สวิทช์ออปติคอลพอร์ตขนาดใหญ่

สวิทช์ออปติคอลพอร์ตขนาดใหญ่

สวิตช์ออปติคอล 1XN (แชสซีมาตรฐาน)

หน้าตา
การสูญเสียต่ําและความน่าเชื่อถือสูง
อินเทอร์เฟซแบบขนาน (RS232, RJ45)
การออกแบบแบบแยกส่วน
อีพ็อกซี่ฟรีในเส้นทางแสง

โปรแกรม ประยุกต์
เครือข่ายเสียงเรียกเข้า
การตรวจสอบระยะไกลในเครือข่ายออปติคอล
การทดสอบส่วนประกอบใยแก้วนําแสง