ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ MEMS

ในขณะที่การใช้ระบบไมโครอิเล็กโทรเครื่องกล (EMES) อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอื่น ๆ นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การยอมรับสําหรับการใช้งานโทรคมนาคมนั้นค่อนข้างเร็ว

MEMS ทั่วไปทํางานโดยการสะท้อนลําแสงจากพื้นผิวของกระจกขนาดเล็ก ระบบ MEMS มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและความเร็วที่กระจกเคลื่อนที่มี จํากัด ด้วยการใช้กระแสมากขึ้นกระจกสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น แต่มีข้อ จํากัด เกี่ยวกับจํานวนกระแสไฟฟ้าที่สามารถส่งไปยังอาร์เรย์ของกระจก หากสิ่งนี้ยังไม่แย่พอดูเหมือนว่าความเร็วและเงื่อนไขการกระจัดเชิงมุมในการคํานวณกระแสที่ต้องการมีพลังจํานวนเต็มประมาณ 4 หรือ 5 ดังนั้นบรรทัดล่างคือเราต้องใส่กระแสจํานวนมากลงในอาร์เรย์เพื่อปรับปรุงความเร็วเล็กน้อย ด้วยการเปลี่ยนการออกแบบกระจกเพื่อให้มุมที่แสงโค้งงอมีขนาดเล็กลงทําให้สามารถบรรลุความเร็วในการเปลี่ยนได้เร็วขึ้น เทคนิคนี้เรียกว่า "MEMS ที่รวดเร็ว"