สวิตช์ออปติคัลโซลิดสเตต

2×2 สวิตช์ไฟเบอร์ออปติกโซลิดสเตต

สวิตช์ 2x2 เป็นอุปกรณ์สลับโซลิดสเตตทั้งหมดโดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว การเปลี่ยนแสงออปติคอลสามารถทําได้โดยใช้เอฟเฟกต์ฟาราเดย์ สิ่งนี้ทําได้โดยใช้การกําหนดค่าที่ไม่ใช่เชิงกลที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรด้วยการออกแบบคริสตัลทั้งหมดแบบโซลิดสเตตซึ่งช่วยลดความจําเป็นในการเคลื่อนไหวทางกล สวิตช์ไฟเบอร์ออปติกไมโครวินาทีได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการสลับความต้องการมากที่สุดของความน่าเชื่อถือความทนทานการตอบสนองที่รวดเร็วและการสลับความถี่สูงอย่างต่อเนื่อง

1×2 สวิตช์ไฟเบอร์ออปติกโซลิดสเตต

สวิตช์ 1x2 เป็นอุปกรณ์สลับโซลิดสเตตทั้งหมดโดยไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว การเปลี่ยนแสงออปติคอลสามารถทําได้โดยใช้เอฟเฟกต์ฟาราเดย์ สิ่งนี้ทําได้โดยใช้การกําหนดค่าที่ไม่ใช่เชิงกลที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรด้วยการออกแบบคริสตัลทั้งหมดแบบโซลิดสเตตซึ่งช่วยลดความจําเป็นในการเคลื่อนไหวทางกล สวิตช์ไฟเบอร์ออปติกไมโครวินาทีได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการสลับความต้องการมากที่สุดของความน่าเชื่อถือความทนทานการตอบสนองที่รวดเร็วและการสลับความถี่สูงอย่างต่อเนื่อง

1×4 PM สวิตช์ไฟเบอร์ออปติกโซลิดสเตต

สวิตช์ไฟเบอร์ออปติกโซลิดสเตต μs-series 1x4 เชื่อมต่อช่องสัญญาณออปติคัลโดยการเปลี่ยนเส้นทางสัญญาณออปติคัลขาเข้าไปยังใยแก้วนําแสงเอาต์พุตที่เลือก การเปลี่ยนแสงออปติคอลสามารถทําได้โดยใช้เอฟเฟกต์ฟาราเดย์
สิ่งนี้ทําได้โดยใช้การกําหนดค่าที่ไม่ใช่เชิงกลที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรด้วยการออกแบบคริสตัลทั้งหมดแบบโซลิดสเตตซึ่งช่วยลดความจําเป็นในการเคลื่อนไหวทางกล สวิตช์ไฟเบอร์ออปติก μs-series ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการสลับที่ต้องการมากที่สุดในด้านความน่าเชื่อถือความทนทานการตอบสนองและการสลับความถี่สูงอย่างต่อเนื่อง