สวิตช์ออปติคัลเชิงกล

สวิตช์ออปติคัล 1XN (แชสซีมาตรฐาน)

หน้าตา
การสูญเสียต่ําและความน่าเชื่อถือสูง
อินเตอร์เฟซแบบขนาน (RS232, RJ45)
การออกแบบโมดูลาร์
อีพ็อกซี่ฟรีในเส้นทางแสง

โปรแกรม ประยุกต์
เครือข่ายแหวน
การตรวจสอบระยะไกลในเครือข่ายออปติคัล
การทดสอบส่วนประกอบใยแก้วนําแสง

สวิตช์ออปติคัล 4X4

สวิตช์ไฟเบอร์ออปติก 4X4 เชื่อมต่อช่องสัญญาณออปติคัลโดยกํากับหรือปิดกั้นสัญญาณออปติคัลขาเข้าเข้าสู่เส้นใยเอาต์พุต สิ่งนี้ทําได้โดยใช้การกําหนดค่าทางกลออปโตสิทธิบัตรและเปิดใช้งานผ่านสัญญาณควบคุมไฟฟ้า รุ่นล็อคจะรักษาเส้นทางออปติคัลที่เลือกหลังจากถอดสัญญาณไดรฟ์ออกแล้วในขณะที่รุ่นที่ไม่ล็อคจะมีค่าเริ่มต้นเป็นสถานะเปิดหรือปิดเมื่อถอดปลั๊กออก สวิตช์มีเซ็นเซอร์ตําแหน่งไฟฟ้าในตัว การออกแบบขั้นสูงที่ใช้วัสดุใหม่ช่วยลดความไวของตําแหน่งชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้อย่างมากให้ความเสถียรสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและต้นทุนต่ําที่ไม่มีใครเทียบได้