สวิตช์ออปติคัลพอร์ตขนาดใหญ่

สวิตช์ออปติคัลพอร์ตขนาดใหญ่

สวิตช์ออปติคัล 1XN (แชสซีมาตรฐาน)

หน้าตา
การสูญเสียต่ําและความน่าเชื่อถือสูง
อินเตอร์เฟซแบบขนาน (RS232, RJ45)
การออกแบบโมดูลาร์
อีพ็อกซี่ฟรีในเส้นทางแสง

โปรแกรม ประยุกต์
เครือข่ายแหวน
การตรวจสอบระยะไกลในเครือข่ายออปติคัล
การทดสอบส่วนประกอบใยแก้วนําแสง